Autokarowy transport osób na Ukrainę. Charakterystyka usługi

Jak wiadomo, Ukraina nie należy do Unii Europejskiej. Pomimo tego, jest to sąsiadujący z nami kraj i ze względów pracowniczych lub też turystycznych ludzie coraz częściej podróżują pomiędzy Ukrainą a Polską. By jednak móc bez przeszkód podróżować lub też świadczyć usługi transportu osobowego, niezbędne jest pozyskanie odpowiednich dokumentów, które umożliwiają legalne wykonanie usług przewozowych za naszą wschodnią granicę.

Zasady przewozów międzynarodowych

Jak wiadomo, przewóz międzynarodowy osób znacznie różni się od standardowego przewozu osób w obrębie kraju. Dodatkowo, jeżeli wybieramy się do kraju spoza Unii Europejskiej, powinniśmy pamiętać o dodatkowych zasadach i zobowiązaniach, jakie musimy spełnić. Pomimo, że Ukraina jest popularnym kierunkiem ze względów biznesowych oraz rozrywkowych, przewoźnicy nadal muszą posiadać niezbędne dokumenty oraz zezwolenia, które umożliwiają legalne wykonywanie przewozów osobowych z Ukrainy i na Ukrainę. Przewozy na Ukrainę mogą odbywać się w busach 9-osobowych lub w większych autokarach dopiero, jeżeli kierowca uzyska stosowną licencję.

Zezwolenie na wykonywanie przewozów

Osoby, które chcą świadczyć usługi transportu osób na Ukrainę, są zobowiązane do posiadania licencji. Dzięki temu pasażerowie są przewożeni zgodnie z prawem oraz z zachowaniem wszelkich zasad oraz przepisów prawa. Przede wszystkim przedsiębiorca musi udowodnić posiadanie własnej bazy, w której naprawia i przechowuje środki transportu. Dodatkowo pojazd, którym ma odbywać się transport na Ukrainę, musi być odpowiednio wyposażony. Niezbędne jest również dostarczenie dokumentacji, która potwierdza prowadzenie działalności gospodarczej. Jeżeli przedstawimy całą potrzebną dokumentację, możemy uzyskać pozwolenie na transport pasażerów.

Do obowiązku pasażerów należy z kolei posiadanie niezbędnych dokumentów tożsamości – paszportu oraz dowodu, dzięki czemu procedura przejazdu przez granicę będzie szybka oraz łatwa.

Autokarowy transport osób na Ukrainę. Charakterystyka usługi