Międzynarodowe przewozy autokarowe w świetle przepisów

Podróż za granicę autokarem bądź busem to wygoda. Przemieszczając się między krajem a innymi państwami w celu prywatnym, służbowym czy turystycznym pasażerowie poza wygodą oczekują bezpieczeństwa. Jako firma przewozowa doskonale sobie zdajemy z tego sprawę, dlatego dzisiejszy wpis chcemy poświęcić międzynarodowym usługom przewozu osób od strony prawnej. Poznajcie zasady, jakimi przewoźnicy powinni kierować się, zakładając firmę transportową, by być nie tylko zgodnie z prawem, ale przede wszystkim, by właściwie zabezpieczyć zdrowie i życie przewożonych pasażerów.

Zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika

Wszelkie wymogi prawne związane z zezwoleniem przewozowym zawarte są w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. nr 125, poz. 1371 z późn. zm.). Starając się o licencję przewoźnika międzynarodowego, należy wiedzieć, że według obowiązującego prawa konieczne jest posiadanie kilku licencji, które umożliwią podejmowanie się zarobkowego przewozu osób.

Mowa tu o licencji na transport drogowy osób, licencji na międzynarodowy transport drogowy osób. Jeśli transport międzynarodowy miałby się odbywać wyłącznie pojazdem przeznaczonym do przewozu 9 osób (łącznie z kierowcą), niepotrzebne jest uzyskanie licencji międzynarodowej, jednak nadal konieczne jest posiadanie licencji na przewóz. Jak wiadomo, nasza firma świadczy usługi zarówno przewozu międzynarodowego autokarem, jak i busami, więc musieliśmy przejść całą ścieżkę administracyjną pozwalającą nam na prowadzenie działalności tak, aby maksymalnie spełniać oczekiwania naszych klientów, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo i komfort podróżnych.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać licencję na przewóz osób?

Aby uzyskać podstawową licencję na przewóz osób, należy wpierw złożyć wniosek o zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika. Jego wzór można pobrać ze strony Generalnej Inspekcji Transportu Drogowego i złożyć w starostwie właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa. Jest to dokument bezterminowy, kosztuje 1000 zł.

Uzyskanie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika wymaga również przedstawienia Certyfikatu Kompetencji Zawodowych. Jego uzyskanie wymaga zdania państwowego egzaminu, potwierdzającego wiedzę związaną z transportem drogowym. Nie musi mieć go właściciel firmy transportowej, ale przynajmniej osoba zarządzająca transportem w firmie, czyli pracownik, bądź wspólnik. W przypadku starań o zezwolenie należy udokumentować swoją sytuację finansową, czyli uwiarygodnić fakt, że firma dysponuje odpowiednim kapitałem pozwalającym jej wykonywać zawód przewoźnika. Dobrze jest m.in. złożyć takie dokumenty jak roczne sprawozdanie finansowe, gwarancja bankowa, dowód ubezpieczenia, czy też wskazanie dysponowania kwotą 9000 euro na pierwszy pojazd i 5000 euro na każdy kolejny pojazd z floty firmy, jako formę zabezpieczenia prowadzenia działalności transportowej.

Nie można pominąć udokumentowania dostępu do odpowiedniego zaplecza, pozwalającego na prowadzenie naszej działalności (np. punkt napraw aut), czy też wykazu pojazdów, jakie wchodzą w skład floty firmy (druk WPA) i oświadczenia odnośnie do kierowców zatrudnianych w firmie.

Przewoźnik musi mieć nieposzlakowaną opinię

Podstawą otrzymania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika, jest przedstawienie wypisu z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności. Osoba, starająca się o pozwolenie na przewóz osób nie może być karana za przestępstwa gospodarcze czy skarbowe. Dopiero posiadając komplet licencji na przewóz krajowy osób, można starać się o tzw. licencję wspólnotową. Można ją otrzymać w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego. Licencja wspólnotowa w przeciwieństwie do zezwolenia na wykonywanie zawodu ma charakter czasowy i wydawana jest na okres maksymalnie 10 lat.

Międzynarodowe przewozy autokarowe w świetle przepisów