Reguły bezpieczeństwa przy przewozach autokarowych

Wybór autokaru jako środka transportu na dłuższą lub krótszą wycieczkę to doskonały pomysł. Podróż nim jest przyjemna, komfortowa i wygodna. Aby jednak była także bezpieczna sam autokar musi spełniać kilka warunków technicznych. Nie bez znaczenia będą również umiejętności kierowcy. Sprawdź w naszym wpisie, jakie reguły bezpieczeństwa obowiązują przy przewozach autokarowych.

Jakie wymagania musi spełniać pojazd, aby jazda nim była bezpieczna?

Wedle obowiązujących przepisów, autokar, wykorzystywany do turystycznych przewozów musi być sprawny technicznie. Potwierdzą to aktualne badania techniczne, które należy przeprowadzać co pół roku. Ponadto pojazd musi być odpowiednio wyposażony w:

  • koło zapasowe,
  • apteczkę pierwszej pomocy,
  • gaśnicę, znajdującą się w pobliżu stanowiska kierowcy,
  • gaśnicę ogólnodostępną dla pasażerów.

Podróżni, przemieszczający się autokarem, muszą być powiadomieni o rozmieszczeniu wszystkich tych elementów w pojeździe oraz o rozmieszczeniu wyjść ewakuacyjnych. W pojazdach tych obowiązuje zakaz palenia papierosów i przewożenia materiałów łatwopalnych. Nasza firma dysponuje flotą bogato wyposażonych, nowoczesnych oraz komfortowych autokarów.

Jak przepisy ruchu drogowego regulują przemieszczanie się autokarem po drogach?

Aby wycieczki autokarowe były bezpieczne, kierujący powinien bezwzględnie stosować się do obowiązujących przepisów, dotyczących między innymi dopuszczalnych, maksymalnych prędkości. I tak dopuszczalna prędkość pojazdu autokarowego na terenie zabudowanym wynosi 50 km/h w dzień, w nocy 60 km/h. Poza obszarem zabudowanym dopuszcza się prędkość 70 km/h, na autostradach 80 km/h.

Jakie są obowiązki kierowcy podczas prowadzenia autokaru?

Bezpieczeństwo jazdy zależy w olbrzymiej mierze także od umiejętności kierowcy oraz wywiązywania się przez niego z narzuconych mu przez prawo obowiązków. Jest on zatem zobowiązany do posiadania przy sobie podczas przewozu prawa jazdy kategorii D, dowodu rejestracyjnego oraz polisy ubezpieczenia OC. Kierowcy zabrania się w trakcie jazdy palenia papierosów, rozmów przez telefon oraz spożywania posiłków. W naszej firmie bardzo ściśle przestrzegamy także dopuszczalnego dobowego czasu pracy kierowcy w wymiarze dziewięciu godzin. Naszym  kierowcom, zgodnie z prawem, przysługuje również 45 minut przerwy po czteroipółgodzinnej jeździe. Dłuższy odpoczynek, w wymiarze 11 godzin, przysługuje z kolei w ciągu 24 godzin od wyjechania na trasę. Jeśli autokar prowadzi dwóch kierowców, wówczas każdemu kierującemu należy się odpoczynek dzienny w wymiarze 8 godzin. Musi on mieć miejsce w ciągu pierwszych 30 godzin jazdy.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty wynajęcia autokaru. Z nami będziecie mieć Państwo pewność, że podróż będzie nie tylko komfortowa, ale przede wszystkim bezpieczna.

Reguły bezpieczeństwa przy przewozach autokarowych