Дробилки за дървесина - производство, ремонт и ...

Дробилки за дървесина - производство, ремонт и поддръжка. Услуга, свързана с горско стопанство в Lovech.

More

Дробилки - За нас - Megatron

2021-8-28  производството на машини и работни устройства за прикачане към трактори с приложение в горското стопанство. Днес компанията произвежда широка гама продукти, като дробилки, лебедки, форски ремаркета и кранове.

More

Дробилки - За нас - Megatron

2021-8-11  ЗА FARMI Farmi Forest е финландска компания, основана през 1962 г. Тя е един от пионерите в разработката и производството на машини и работни устройства за прикачане към трактори с приложение в горското стопанство.

More

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - LTU

2021-3-11  дейност в областите на професионалните направления Горско стопанство, Общо инженерство, Науки за земята, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Администрация и управление и Туризъм.

More

ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ОРГАНИЗАЦИЯТА ...

2010-6-2  4. сключва договори за дейностите, извършвани от държавното горско стопанство; 5. издава актове за възникване, изменение и прекратяване на трудовите правоотношения с работниците и служителите на държавното горско ...

More

Горски разсадници – Държавно ловно стопанство ...

Горско стопанство Дърводобив Горски разсадници Ценоразписи Живи коледни елхи ... различни горски и декоративни видове дървета и храсти. За да разгледате видовете, моля изберете от ...

More

Стопанства Северозападно държавно ...

2021-9-13  По данни от „Климатичен справочник за Република България” – 1990 година, територията на Държавно горско стопанство – Белоградчик се намира в Европейско континентална климатична област.

More

Горско и ловно стопанство ( лов и риболов ...

Горско стопанство » Лов и риболов » Градина » Потърсете ни » Добре дошли в нашия сайт ! Фирма „БИ ЕНД БИ ПАРТНЕРС“ ООД е смесено българо-германско дружество, създадено и регистрирано в България през 2008 година.

More

СИДП – СИДП

2021-9-17  Горско стопанство ПРОЦЕДУРА ПО ЗАКУПУВАНЕ НА ИМОТИ – ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ Лесовъдство Горска сертификация Годишен план за ползване на дървесина Горски разсадници Други Лов и Туризъм Галерия

More

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗГРАДЛЕС Горско ...

2021-9-13  ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗГРАДЛЕС е създадено през 2006 г. Предприятието осигурява трудова заетост на над 100 семейства, предлага 30 000 м3 дървесина за огрев на 22 населени места, реализира продукция от над 1000 т годишно от ...

More

Дробилки - За нас - Megatron

2021-8-11  ЗА FARMI Farmi Forest е финландска компания, основана през 1962 г. Тя е един от пионерите в разработката и производството на машини и работни устройства за прикачане към трактори с приложение в горското стопанство.

More

ЛЕСОТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - LTU

2021-3-11  дейност в областите на професионалните направления Горско стопанство, Общо инженерство, Науки за земята, Ветеринарна медицина, Растениевъдство, Растителна защита, Администрация и управление и Туризъм.

More

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗГРАДЛЕС Горско ...

2021-9-13  ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗГРАДЛЕС е създадено през 2006 г. Предприятието осигурява трудова заетост на над 100 семейства, предлага 30 000 м3 дървесина за огрев на 22 населени места, реализира продукция от над 1000 т годишно от ...

More

Решения за устойчиво земеделие и горско ...

2021-4-16  Приспособими към климатичните промени решения за устойчиво земеделие и горско 3 4 6 8 10 стопанство -----Намаляване на емисиите от фермите

More

Държавно горско стопанство - ТП ДГС Лом - Infocall.bg

Държавно горско стопанство Лом предлага дървесина и дърва за огрев. Горското стопанство се намира в град Лом, област Монтана.

More

Държавно горско стопанство - ТП ДГС Лом - Infocall.bg

Държавно горско стопанство Лом предлага дървесина и дърва за огрев. Горското стопанство се намира в град Лом, област Монтана. Оцени тази страница.

More

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОМ

Информация за ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОМ Държавно горско стопанство Лом е разположено в северозападна България на територията на Област Монтана и обхваща 5 общини –

More

Горско стопанство - АКАДЕМИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ...

2021-8-18  6230201. по договаряне. само в група. СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО-МЕХАНИЗАТОР. Професия: Механизатор на горска техника. Професионално направление: Горско стопанство ...

More

ТП „Държавно горско стопанство Белово”

ТП „Държавно горско стопанство Белово”. ПРАВИЛА ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ГОРСКИ ТЕРИТОРИИ ОТ. ДЪРЖАВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ЧЛ. 163 ОТ ЗАКОНА ЗА ГОРИТЕ. ПРЕЗ 2021г.

More

Горско стопанство и дърводобив - Център за ...

Сфера на дейност – Горско стопанство. Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техник-лесовъдите могат да намерят реализация в горски стопанства, лесозащитни и семеконтролни станции, фирми за ...

More

Решения за устойчиво земеделие и горско ...

2021-4-16  Приспособими към климатичните промени решения за устойчиво земеделие и горско 3 4 6 8 10 стопанство -----Намаляване на емисиите от фермите

More

ДГС Габрово СЦДП - "Северноцентрално Държавно ...

ТП Държавно горско стопанство Габрово е разположено върху част от северните склонове на Средна Стара планина и Средния Предбалкан. Обхваща гористата част от водосборния басейн на река Янтра и водосборните басейни ...

More

ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗГРАДЛЕС Горско ...

2021-9-13  ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ РАЗГРАДЛЕС е създадено през 2006 г. Предприятието осигурява трудова заетост на над 100 семейства, предлага 30 000 м3 дървесина за огрев на 22 населени места, реализира продукция от над 1000 т годишно от ...

More

Каталог за горско стопански принадлежности и ...

Каталог за горско стопански принадлежности и инструменти. В секцията предлагаме всичко за горското стопанство. Ако не откриете това, което търсите, не се колебайте да се свържете с

More

Държавно горско стопанство - ТП ДГС Лом - Infocall.bg

Държавно горско стопанство Лом предлага дървесина и дърва за огрев. Горското стопанство се намира в град Лом, област Монтана. Оцени тази страница.

More

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО. Организира и провежда търгове за добив и продажба на дървесина. Осъществява ползване и търговия с недървесни горски продукти и

More

Горско стопанство - АКАДЕМИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ...

2021-8-18  6230201. по договаряне. само в група. СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО-МЕХАНИЗАТОР. Професия: Механизатор на горска техника. Професионално направление: Горско стопанство ...

More

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОМ

Информация за ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОМ Държавно горско стопанство Лом е разположено в северозападна България на територията на Област Монтана и обхваща 5 общини –

More

Горско стопанство и дърводобив - Център за ...

Сфера на дейност – Горско стопанство. Организации/ институции, в които може да се реализира човек – Техник-лесовъдите могат да намерят реализация в горски стопанства, лесозащитни и семеконтролни станции, фирми за ...

More

Горско стопанство Национален статистически ...

Регионална статистика и показатели за мониторинг. Селско и горско стопанство. Селско стопанство. Горско стопанство. Цени на производител в горското стопанство

More

Държавно горско стопанство - ТП ДГС Лом - Infocall.bg

Държавно горско стопанство Лом предлага дървесина и дърва за огрев. Горското стопанство се намира в град Лом, област Монтана. Оцени тази страница.

More

Горски мулчери, мулчери за горско стопанство

Горски мулчери: 46 оферти, вижте обявите за продажба на нови и втора ръка горски мулчери, мулчер за горско стопанство, хидравличен горски мулчер, горски мулчер с подвижни чукове — Autoline България

More

ГОРИ И ГОРСКО СТОПАНСТВО – СЪСТОЯНИЕ И ...

2019-8-25  СЪДЪРЖАНИЕ Гори и горско стопанство – състояние и перспективи за устойчиво развитие 7

More

Каталог за горско стопански принадлежности и ...

Каталог за горско стопански принадлежности и инструменти. В секцията предлагаме всичко за горското стопанство. Ако не откриете това, което търсите, не се колебайте да се свържете с

More

Горско стопанство в Catalog.bg

Горско стопанство ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КАРЛОВО Карлово 4300, ул. Калофер Войвода 23, тел. Държавно и горско стопанство ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КЛИСУРА Клисура 4341, ул. 20-ти Април 26, тел.

More

Горско стопанство Национален статистически ...

Регионална статистика и показатели за мониторинг. Селско и горско стопанство. Селско стопанство. Горско стопанство. Цени на производител в горското стопанство

More

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО. Организира и провежда търгове за добив и продажба на дървесина. Осъществява ползване и търговия с недървесни горски продукти и

More

Държавно горско стопанство "Берковица" Фирми ...

Горско стопанство Пчеларство Биологично земеделие Пазари Производство и преработка Институции Аквакултури Храни, Напитки, Здраве Наука и образование ОСП от полза за

More

Горско стопанство - АКАДЕМИЯ ЗА ЕЛЕКТРОННО ...

2021-8-18  6230201. по договаряне. само в група. СПЕЦИАЛНОСТ: МЕХАНИЗАЦИЯ НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО-МЕХАНИЗАТОР. Професия: Механизатор на горска техника. Професионално направление: Горско стопанство ...

More

ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОМ

Информация за ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЛОМ Държавно горско стопанство Лом е разположено в северозападна България на територията на Област Монтана и обхваща 5 общини –

More

Случайная статья